facebook

 Twitter logo

Iedere zondag is er oppas voor de jongsten tot 4 jaar. Elke keer wordt er dan ook met de kinderen gelezen en gezongen. Daarnaast kunnen de oudsten misschien al een beetje tekenen of kleuren. Elke keer krijgen de kinderen ook wat te drinken en een klein koekje. Hier wordt voor gezorgd. Maar natuurlijk is er ook veel ruimte om te spelen. Alleen, met de vrijwilligster of met andere kindjes.

Kom gerust een keer een kijkje nemen!

Ga naar boven