facebook

 Twitter logo

Taakomschrijving Scriba:

Dagelijks:

 • Ingekomen stukken (en mailtjes) lezen en documenteren.
 • Functioneren als aanspreekpunt.

Wekelijks:

 • Afkondigingen maken en bezorgen in kerken (GK tevens groene collectezak meenemen).
 • Eindredactie weekbrief nadat de weekbrief de ZZ aangevuld heeft (vrijdag).
 • Weekbrief vermenigvuldigen en bezorgen in kerken(zaterdag).
 • Weekbrief mailen naar leden GK + gemeenteleden(vrijdag).
 • Postvakje in KB leegmaken.

Maandelijks

 • (Concept) agenda KK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de KK.
 • Vergadering moderamen, KK + de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • Rooster bankendienst/avondmaalrooster maken.
 • Bezorgen Kerkinformatie en Ouderlingenblad.

Incidenteel

 • Aanstellingsbrieven, bedankbrieven etc. schrijven.
 • Artikeltje in Geandewei.

3 x per jaar:

 • (Concept) agenda GK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de GK.
 • Vergadering GK.
 • Gezamenlijk overleg met het moderamen van Oost.

Jaarlijks

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

Ga naar boven