facebook

 Twitter logo

De sectieouderlingen maken onderdeel uit van de kerkenraad.

De taak van de ouderlingen bestaat uit;

  • Kerkelijke bankendienst, avondmaaldiensten
  • Het bijwonen van rouw- en trouwdiensten
  • Pastoraat
  • Bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen ( 1x per 6 weken)
  • Medeorganiseren van sectiebijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten in overleg met sectiecoordinatoren
  • Samen met predikant en moderamen het werkplan opstellen
  • Meewerken met actie kerkbalans

Over de te bezoeken adressen wordt in onderling overleg met de predikant een besluit genomen. Pastorale activiteiten worden in de vergadering van de kerkenraad besproken en in werkgroepen worden uitgewerkt, eventueel in samenwerking met de sectieouderlingen van wijk Oost.

De sectieouderlingen vormen samen met de sectiediaken en de sectiecoördinator een team in de toegewezen secties. De sectieouderling en sectiediaken zijn de ambtsdragers en vertegenwoordigen de kerkenraad in de toegewezen secties.

In teamverband worden sectieactiviteiten georganiseerd zoals ontmoetingsavonden en sectieberaden. Daarnaast wordt in teamverband de jaarlijkse actie kerkbalans georganiseerd.

Gemeenteleden kunnen worden gevraagd om in de zondagse diensten bankendienst te verrichten en als begroeter aanwezig te zijn.

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

Ga naar boven